Про фонд

Мета

Метою діяльності фонду є реформа місцевого самоврядування, розширення повноважень регіонів.
Державна політика щодо розвитку місцевого самоврядування в Україні:
— удосконалення взаємодії органів державної влади з органами місцевого самоврядування;
— реалізація реформи місцевого самоврядування;
— системне вдосконалення моделі місцевої влади;
— проведення адміністративно-територіальної реформи;
— подолання міжрегіональних диспропорцій;
— забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів;
— підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.

Актуальні проблеми

Актуальні проблеми місцевого самоврядування:
— організація ефективної системи надання послуг населенню;
— розвиток ефективних механізмів управління;
— розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування;
— реформування системи житлово-комунального господарства;
— розвиток мережі господарського транспорту;
— удосконалення системи планування, забудови та благоустрою населених пунктів;
— удосконалення механізмів громадського порядку та охорони довкілля;
— розвиток туристичної діяльності та курортної справи;
— фективне використання фінансових, земельних, майнових та інших ресурсів;
— розробка та реалізація проектів у енерго- та ресурсобереженні, у тому числі — у житлово-комунальній сфері;
— розвиток підприємництва;
— модернізація інженерної інфраструктури;
— реформування системи охорони здоров’я;
— освітні реформи;
— освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування;
— збереження історичної та культурної спадщини.